3000 Mỹ Kiều Nương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 三千美娇娘

Tác giả: Tím Trâm Hận (紫釵恨)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dungKhởi điểm tân tác giả minh tác phẩm

Ba năm thanh Tri Phủ, mười vạn bông tuyết ngân.

Nửa đời thiết tổng hiến, 3000 mỹ thiếu nữ xinh đẹp.

Thất phẩm tiểu Huyện lệnh, một khi trong thành ngồi.

Vàng bạc không biết mấy, oanh yến mãn thiên sương..…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment