95% Sinh Nữ Xác Suất Thế Giới

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01)
Tên tiếng trung: 95%生女概率的世界

Tác giả: Đêm Mưa Mang Đao Không Mang Ô (雨夜带刀不带伞)
Text: MisDax
Convert: MisDax

Ebook: MisDax

Nội dung: Năm 2012 Địa Cầu phát sinh nghiêm trọng biến hóa, tại một lần khoa học thí nghiệm bên trong, một tên nhà khoa học nhận lấy xạ tuyến phóng xạ, gen phát sinh biến dị, đưa đến hắn cơ bản có thể chỉ có thể sinh ra nữ nhi.

Năm đó mọi người cũng không biết cái này có cái gì nghiêm trọng đọc tiểu thuyết liền đến tiểu thuyết của ta lưới hậu quả, nhưng là cái này gen bắt đầu tại trong nhân loại truyền bá, loại tốc độ này thật là khó có thể tưởng tượng.

Mặc dù cái kia nhà khoa học cuối cùng chỉ có 3 cái nữ nhi, nhưng đã đến năm 3012, cái này 1000 trong năm loại này gen đã che kín toàn cầu, mang đến hậu quả là nam nữ tỉ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nhà khoa học bắt đầu đối loại này gen nghiên cứu, nhưng là trước mắt vẫn là không có cái gì giải quyết phương án, thế là các nước đều ban bố ức chế nữ tính quá nhiều số lượng dự luật.

Mang theo loại này gen nữ tính liền là các quốc gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng là căn cứ vào nhân quyền cân nhắc, đại quy mô sát hại hiển nhiên là phải bị quốc tế xã hội khiển trách.

Bộ này sách ta liền cho mọi người đến giới thiệu tương lai sinh nữ xác suất là 95% thế giới.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “95% Sinh Nữ Xác Suất Thế Giới

Add Comment