A Lạp Bác Sĩ Đích Mạc Hậu Cố Sự

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tiến sĩ Agasa Phía Sau Màn Cố Sự
A Lạp Tiến Sĩ Phía Sau Màn Chuyện Xưa

Tình trạng: Nguyên Bản (C007)
Tên tiếng trung: 阿笠博士的幕后故事

Tác giả: Zjin2010
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “A Lạp Bác Sĩ Đích Mạc Hậu Cố Sự

Add Comment