Á Phụ Cấm Kị Chi Luyến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C005)
Tên tiếng trung: 亚父的禁忌之脔

Tác giả: Thủy Nguyệt Huyên (水玥萱)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hoa văn in bằng sắt nung chết non chi hoa bách hợp khấp huyết: 《 Á Phụ Cấm Kị Chi Luyến 》

Á phụ chính là gần với phụ thân trọng yếu chi nhân, mấy cái đối với nàng như thế người trọng yếu, vì sao lại muốn rối loạn huyết, nghịch luân thường?

PS: Không biết còn có bao nhiêu thân nhớ rõ cái này văn, Huyên Huyên sẽ đem cái này quyển sách văn phóng xong, coi như là đền bù Huyên Huyên trong lòng một cái tiếc nuối a.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment