Ác Bá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa, Sắc Hiệp Viện

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nếu có một ngày, một cái ngây thơ như nước gia tài bạc triệu nhà giàu nữ nhất định muốn gả cho ngươi, …

Một cái cọc mỗi người khen tốt hôn nhân đưa tới cửa ra, ngươi hội sẽ ra bên ngoài đẩy sao?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ác Bá
Xếp hạng: 8.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment