Ác

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Odin
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đây là bộ cưỡng gian hệ liệt tiểu thuyết, lấy khinh ngược minh tinh làm chủ!

Không vui chớ nhập!

Odin trong lời nói:

Bởi vì tại hạ nhân chuyển nhà bận chuyện, cho nên mất tích một đoạn ngày, hy vọng còn có người nhớ rõ tiểu đệ a!

Nguyên bản viết mở 《 Đêm Khuya Gian Ma 》 nhân còn tiếp cửu viễn, kịch tình biến chất, cho nên tạm thời ngừng dừng lại, sửa toàn tác phẩm mới 《 Ác 》. Văn trung vai nam chính kỳ thật cùng đêm khuya gian ma có điều liên quan, mà đêm khuya gian ma mất tích thực cùng rượu tỉnh biện pháp có liên quan, chẳng lẽ biện pháp trong bụng cốt nhục? Xem qua Đêm Khuya độc giả khả năng đã trong lòng hiểu rõ, bất quá hết thảy dung sau giao cho.

Hiện trước đưa lên tân làm 《 Ác 》, hy vọng mọi người thích.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Ác

Add Comment