Âm Dương Diễm Tu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 阴阳艳修

Tác giả: Long Dực Phi Tường (龙翼飞翔)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiên Địa Hỗn Độn, sơ khai lưỡng nghi; một âm một dương, thuận lòng trời tu đạo; Âm Dương giao hợp, chấp chưởng Càn Khôn! Phế vật? Côn đồ? Con cóc?

Một bức Âm Dương song cá đồ có thể cải biến hết thảy, từng tràng tươi đẹp tu kịch màn như vậy lần lượt trình diễn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Âm Dương Diễm Tu
Xếp hạng: 6.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment