Anh Hùng Nan Quá Mỹ Nhân Quan

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phong Nguyệt Giang Hồ Lộ
Gió Trăng Giang Hồ Đường

Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C067) + Tu Chỉnh Bản (C005)
Tên tiếng trung: 英雄难过美人关
风月江湖路

Tác giả: Thái Dương Vũ (太阳雨)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hồng Tụ nhẹ vũ hạ phàm trần, loạn trần trêu tiểu giai nhân, mây di chuyển Tuyết Lạc không về chỗ, chỉ có một luồng ảm hương hồn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

2 thoughts on “Anh Hùng Nan Quá Mỹ Nhân Quan

 1. Sắc Lang

  Thiên Cổ Phong Lưu Giang Hồ đường,
  Phong Lưu Hương Diễm Mỹ Nhân tình,
  Danh Kiếm Sơn Trang trương đèn màu,
  Trang Chủ Thọ Đản vui mừng ra,
  Say rượu Tiêu Đầu đùa giỡn Sư Nương,
  Học dần dần phụng mệnh đoạt giày thêu,

Add Comment