Anh Hùng Xuống Dốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuống Dốc Anh Hùng
Không Có Rơi Anh Hùng
Một Lạc Anh Hùng

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 没落英雄

Tác giả: Baobao143 – Nhàm Chán Tử (无聊子)
Text:  
Convert:  

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Anh Hùng Xuống Dốc
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment