Anime Thiếu Nữ Đẹp Chi Mộng Ảo Câu Lạc Bộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Động Mạn Mỹ Thiểu Nữ Chi Mộng Huyễn Câu Nhạc Bộ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 动漫美少女之梦幻俱乐部

Tác giả: Ngã Tịnh Bất Sắc (我并不色)
Liêm Phóng Sử (廉访使)

Text: 
Convert: Tà Thần

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi bít.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

(Đây là phần 2 của truyện Anime Cô Gái Xinh Đẹp Mạo Hiểm Ký)

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment