Ba Mươi Tuổi Tình Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 三十岁的情史

Tác giả: Adams0740 (Adam)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Hồi lâu không có đi ra mạo cái phao, đại gia có hay không nhớ ta?

Luyện một chút bút, tùy tiện viết điểm tiểu văn chương, xin mọi người nhìn.

Đạm sắc, đạm thịt, đô thị tình cảm hí, thoáng ngược tâm đích luân lý kịch, không bảo đảm không xanh biếc…

Các vị nhiều tha thứ, cảm tạ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment