Bác Sĩ Thiên Tài

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thiên Tài Thầy Thuốc
Thiên Tài Y Sinh
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 天才医生

Tác giả: Liễu Hạ Huy (柳下挥)
Text: Tàng Thư Viện
Convert: Tàng Thư Viện

Ebook: _BOSS_

Nội dung:Muốn cứu người sao? Học y đi.

Muốn giết người sao? Cũng là học y đi.

Muốn nắm giữ gia tài hàng tỉ, có quyền lực vô thượng trong tay sao? Ta, có thể nắm giữ sinh mệnh của ngươi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Bác Sĩ Thiên Tài
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Bác Sĩ Thiên Tài

Add Comment