Bạch Đạo Kiêu Hùng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 白道枭雄

Tác giả: Đại Diệp (大叶)
Text:  
Convert:  

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Trương Văn, Tòng Sự lấy thế kỷ 21 thụ…nhất Nam Nhân hoan nghênh, thụ…nhất Nữ Nhân khinh bỉ Quang Huy Chức Nghiệp, mà lại xem cái này mê giống như bình thường Nam Nhân, như thế nào trong đô thị hỗn được tiếng gió nước lên, du tẩu cùng chúng mỹ tầm đó, thay đổi người của hắn Sinh Mệnh vận, thành lập thuộc về hắn Trương Văn Vương Quốc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Bạch Đạo Kiêu Hùng

Add Comment