Bạch Đế Học Viên Hệ Liệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 白帝学园系列

Tác giả: 
Text: Tunghb86
Convert: Tunghb86

Ebook: Tunghb86, Sắc Lang

Nội dungBạch Đế đại học, là Phụng Thiên thành phố số một đại học. Thầy giáo lực lượng hùng hậu, sân trường chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, có được đệ tử hơn năm vạn người, là hoàn toàn xứng đáng quý tộc trường học…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Bạch Đế Học Viên Hệ Liệt
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment