Bạch Lĩnh QQ Chi Thiểu Phụ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 白领QQ之少妇

Tác giả: Nhân Tuần Vô Vi (因循无为)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Câu chuyện giảng thuật Trương Tinh Vân tại QQ mạng lưới internet nói chuyện phiếm trung hoà mấy cái nữ tính tình yêu câu chuyện.

Thông qua hắn thực tế kinh nghiệm giảng thuật, phản ứng ra đương đại trung niên nhân đối với tình cảm sinh hoạt mê mang sự thật.

Nguyện cùng tại mênh mông tình trên biển phiêu bạt bằng hữu cộng hưởng.

Phao thiếu phụ điển hình chi làm…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment