Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ I

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 百美娇艳图

Tác giả: Lưu Vũ (刘禹)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái tiểu tử nghèo ngẫu nhiên đạt được thượng cổ truyền lưu pháp bảo, đã bắt đầu một hồi tìm kiếm chuyển thế tiên nô chinh tươi đẹp hành trình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đây là phần 1 của truyện Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ II

Add Comment