Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ II

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 百美娇艳图Ⅱ

Tác giả: Vũ (禹)
Text: Duy Linh (Bàn Long Hội)
Convert: Duy Linh

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái liền tiền thuê nhà trả không nổi tiểu tử nghèo Đạo Phong, ngẫu nhiên được trời cao xem trọng, đạt được một kiện thần bí nhưng lại vô cùng cường đại thượng cổ pháp bảo, Bách Mỹ Đồ.

Vì cầm giữ có thần kỳ Bách Mỹ Đồ, Đạo Phong nhất định phải tu luyện Tung Hoành Quyết, mà tu luyện Tung Hoành Quyết nhất định phải cùng Bách Mỹ Đồ bên trong ba mươi sáu tiên nô, âm dương giao hợp, đạt được các nàng trong cơ thể Tung Hoành Quyết lời dẫn.

Cứ như vậy, Đạo Phong đã bắt đầu tìm kiếm chuyển thế tiên nô đấy.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đây là phần 2 của truyện Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ I

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment