Bạch Vân Thụy

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Bạch Vân Thụy là Khai Phong phủ tam phẩm mang Đao tướng quân, người giang hồ xưng “Ngọc Diện Tiểu Đạt Ma” năm nay nhập nhị tuổi, là năm thứ năm đại học nghĩa cẩm mao thử bạch ngọc đường chi tử.

Tiểu Ngũ nghĩa đứng hàng thứ thứ năm, hắn có tam người sư phụ, cái thứ nhất là Tứ Xuyên núi Nga Mi bạch vân quan quan chủ, thượng tam môn tổng môn trưởng, “Bạch vân kiếm khách” Hạ Hầu nhân; thứ hai là Thiếu lâm tự bát đại danh tăng một trong, “Điên tăng say bồ đề” lăng không trưởng lão; cái thứ ba là “Lão uyên ương” công dã thọ dài.

Bạch Vân Thụy tại ba vị danh sư dưới sự chỉ đạo khổ luyện công phu hơn mười năm, thủ sử nhất cây bảo đao tơ vàng long lân tia chớp phách, xuất thế tới nay danh Trấn Giang hồ, bạch vân thụy tiểu tử trưởng cũng suất, là bản bộ thư đệ nhất mỹ nam tử, bởi vậy cũng thì có rất nhiều tình yêu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment