Bạn Gái Tiểu Diệp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Dị Bản (F)
Tên tiếng trung: 女友小葉

Tác giả: Dực Phong (Hurricane0)
Mơ Hồ Cá Nhỏ

Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: 《 Bạn Gái Tiểu Diệp · Lăng Nhục Thiên 》 là “Dực Phong” phần đầu tiên sắc văn sáng tác.

《 Bạn Gái Tiểu Diệp · Mưu Trí Thiên 》 là vui vui mừng “Dực Phong” văn chương bạn gái trên mạng — “Mơ Hồ Cá Nhỏ” sở sáng tác, “Dực phong” sửa chữa trau chuốt.

《 Lăng Nhục Thiên 》 hòa 《 Mưu Trí Thiên 》 không có thời gian không gian thượng liên hệ, vì phòng ngừa độc giả sinh ra các loại tâm lý, do dó thuyết minh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment