Bán Hàng Đa Cấp Tiêu Diễm Đàm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bán Hàng Đa Cấp Tươi Đẹp Đàm
Truyện Tiêu Diễm Đàm

Tình trạng: Nguyên Bản (C040)
Tên tiếng trung: 传销艳谭

Tác giả: Lưu Lệ Đích A Nan Đà (流泪的阿难陀)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Bán Hàng Đa Cấp Tiêu Diễm Đàm

Add Comment