Tiền Vốn Bản Sắc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bản Tiễn Bản Sắc
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C060)
Tên tiếng trung: 本钱本色

Tác giả: Xử Trí Sử (处置使)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Lý Mai vốn là nông thôn phụ nữ, nhưng là một chuyện cải biến cuộc sống của nàng, đồng thời cũng cải biến nàng toàn bộ gia đình đích sinh hoạt.

Ai cũng không biết loại sửa đổi này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment