Bán Tiên Lưu Lạc Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bán Tiên Sấm Giang Hồ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 半仙闯江湖
半仙闖江湖

Tác giả: Tạm Trú Tiên Hương (客居仙乡)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thanh Bình đạo nhân, mười sáu tuổi lúc gặp được Lữ tổ, hai mươi tuổi dĩ nhiên kết thành Kim Đan, Tiên Giới hiếm thấy.

Sai sót ngẫu nhiên, bị Thiên Lôi đánh trúng, cho mượn một cái đang tại tiến vào trong trò chơi lại quán chết hiện trường người chơi thân thể.

Trịnh Thanh Bình, chính là hắn mượn thể còn thần thân thể chủ nhân. Tên hiệu: Nhân Gian Rác Rưởi.

Từ nay về sau, một cái Thần Tiên, bắt đầu vui sướng chơi khởi trò chơi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment