Băng Huyết Kiếm Ma

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C015)
Tên tiếng trung: 冰血剑魔

Tác giả: Hoa Đạo Sĩ (花道士)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Băng Huyết Kiếm Ma
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment