Bảo Bối Mụ Mụ Lam Phỉ Phỉ – Tu Chỉnh Bản Không Nón Xanh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tu Chỉnh Bản (C036) + Ngoại Thiên (C005-C014)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thanh Lâu Lâu Chủ (青楼楼主)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này là bản tu chỉnh (Không nón xanh) của truyện Bảo Bối Mụ Mụ Lam Phỉ Phỉ

3 thoughts on “Bảo Bối Mụ Mụ Lam Phỉ Phỉ – Tu Chỉnh Bản Không Nón Xanh

Add Comment