Bao Quát Chúng Mỹ Tại Tam Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhất Lãm Chúng Mỹ Tại Tam Quốc
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 一揽众美在三国

Tác giả: Shanglihua1979
Text: Comeback, Nguoi Vo Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng, Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Một cái người hiện đại, đi tới cổ đại, oa sá, mỹ nữ như vân nha, từng bước từng bước đều phải tới tay, chiến tranh, âm mưu, thiết huyết, bao quát chúng mỹ, tiêu dao từ trước đến nay khoái hoạt giống như thần tiên, quyển sách tập thiết huyết cùng tình cảm cho một thân, vì tam quốc loại trung hàng cao cấp

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment