Bất Hoặc Nữ Nhân Vặn Vẹo Sinh Hoạt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Không Hoặc Nữ Nhân Vặn Vẹo Cuộc Sống
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 不惑女人的扭曲生活

Tác giả: Truyện Thế Kỳ Thư (传世奇书)
Text: X Bui
Convert: X Bui

Ebook: Hieu Tran, Ng T Nam

Nội dung: Năm gần mười sáu tuổi trẻ trung nam hài bị kế mẫu vứt bỏ, biến thành thục nữ người hầu cùng đồ chơi, là vận mệnh an bài, hoặc là thiên tính cho phép, nhất đoạn sầu triền miên hương diễm câu chuyện, giảng thuật một cái nam hài cùng bất hoặc nữ nhân vặn vẹo đồng cư sinh hoạt…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment