Bất Ngờ Song Tu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C351)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Quan Ải Nhạc
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: “Ta nhất định phải tìm tới cái kia đoạt ta trinh tiết, đối với ta bội tình bạc nghĩa tiên nữ, sau đó muốn nàng đối với ta phụ trách!”

Tất cả những thứ này, đều từ một cái ở trong rừng cây bất ngờ phát sinh song tu bắt đầu…

Ta tên Trần Phàm ta tối ngậm!

Ta sẽ tu chân ta tối ngậm!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment