Bề Ngoài Giống Như Thuần Khiết

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 貌似纯洁

Tác giả: Thiên Đường Vũ (天堂羽)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Dương Duệ là một cái Phổ Thông Học Sinh, Gia Đình giống như, Thành Tích lạc hậu. Cấp ba thời điểm hắn ngẫu nhiên đã lấy được có thể Dự Tri sau một khắc sắp sửa phát sinh sự tình Dị Năng, cũng có thể cải biến sắp sửa phát sinh tình huống!

Tuy nhiên chỉ có thể vài phút, nhưng là một khắc giá trị Thiên Kim ah!

Nhân sinh của hắn đã bắt đầu cải biến, làm Chửng Cứu Địa Cầu Anh Hùng? Cũng không phải Hollywood. Lợi dụng Thời Gian chênh lệch vi Khảo Thí làm ăn gian, thông đồng thoáng một phát Nữ Đồng Học, hiểu rõ thoáng một phát Mỹ Nữ Lão Sư, chẳng phải là càng nhanh hơn quá thay?

Dị Năng lại để cho hắn khoái hoạt sảng khoái đồng thời, cũng bắt đầu cuốn lên đủ loại sự tình. Hồ Điệp còn có Bạo Phong hiệu ứng, Dương Duệ lại há có thể bất quá bình tĩnh không có sóng Đại Học Sinh sống?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment