Bên Người Chiến Binh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Bao Tự Cái Bô
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Dương Anh

Nội dung: Hổ nhập bầy sói là cái dạng gì nữa trời?

Chung phàm không biết, nhưng là của hắn lại trong lúc vô ý xâm nhập các màu mỹ nữ tập hợp, các loại tịch mịch cầu an ủi nữ tính tố hình hội sở…

Người mang cao nhất thuật xoa bóp, có thần bí bối cảnh hắn đem tại đông đảo nữ sắc trung suy diễn như thế nào một đoạn phi sắc truyện kỳ?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment