Bình An Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 平安传

Tác giả: Tây Phong Khẩn (西风紧)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đại Minh Vĩnh Lạc những năm cuối, khai thác cùng tranh đấu dần dần hết thảy đều kết thúc; công nguyên mười lăm đầu thế kỷ, Trịnh Hòa viễn dương hạm đội thăm dò cũng chuẩn bị kết thúc; thời đại này hết thảy rung chuyển cùng kích tình đều muốn chậm rãi quy về yên lặng, nào có thể đoán được nhưng vào lúc này gợn sóng tái khởi, là ai tại tự ý sửa nội dung cốt truyện?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Bình An Truyện
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment