Bình Dân Quan Trường

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C103)
Tên tiếng trung: 平民官场

Tác giả: Tịch Mịch Cuối Mùa Thu (落寞深秋)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một người trẻ tuổi tiêu dao ở quan trường đồng thời, trắng trợn mua chuộc các loại mỹ nữ.

Không có cách nào nam nhân chính là quá hoa tâm.

Hoa tâm bình dân ủng hộ nhiều hơn đi!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment