Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Qua Dữ Mỹ Nữ Song Tu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C785)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Duyệt Lam Thiên

Nội dung: Hiện đại lính đặc biệt chuyển kiếp đến tiên hiệp thế giới, tu luyện huyền công, ngưng luyện thân thể, bằng vào đại nghị lực, đại khí vận, từng bước một cá dấu chân, chỉ vì siêu thoát sinh tử, đạt tới suốt đời…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment