Bối Đức Đinh Ốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 背德的螺旋 

Tác giả: Sâm Dã Nhất Giác (森野一角)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Bối Đức Đinh Ốc
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment