Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bồi Sư Tả Tu Tiên Đích Nhật Tử
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 陪师姐修仙的日子

Tác giả: Tây Qua Sao Cáp Mật Qua (西瓜炒哈密瓜)
Text: 
Convert: ๖ۣۜBún ๖ۣۜVô ๖ۣۜTà, ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm

Ebook: Quỷ Lệ

Nội dung: Một câu ngực không bình dùng cái gì bình thiên hạ, Lâm Phong xuyên qua.

Nghe nói phía trên có sáu người sư tỷ, một cái so một cái kỳ hoa, điển hình điểm thiên phú lệch ra loại hình.

Người khác tu chân, thiên tư thông minh. Đến phiên ta, có chút xấu hổ.

Người khác tu chân, tiến triển cực nhanh. Đến phiên ta, ngàn ngày nửa mét.

Có đôi khi ta nghiêm trọng hoài nghi mình tu cái giả thật. Cho nên ta quyết định, đánh cho các ngươi toàn diện hoài nghi nhân sinh.

  • Cảnh giới:

Luyện Khí, Linh Thai, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Vạn Tượng, Hợp Thể, Độ Kiếp, Kiếp Tiên, Trường Sinh Tiên, Thánh Nhân, Đại Thánh, Thiên Chủ, Đế Cảnh, Thiên Mệnh Đế. Hoàng Giả

  • Thái Thượng Cửu Kinh:

Thái Thượng Luyện Thể Đồ

Thái Thượng Tu Thần Lục

Thái Thượng Linh Bảo Giám

Thái Thượng Bất Tử Pháp

Thái Thượng Hóa Ma Công

Thái Thượng Uẩn Linh Thư

Thái Thượng Tâm Quang Độn

Thái Thượng Vô Tình Quyết

=> Thái Thượng Tạo Hóa Kinh

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment