Bổn Bất Chính Kinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhất phân tài văn chương, có thể thi văn, thông tài múa, đê điều nghi ngờ mới vận không đông đảo

Hết sức diễm ngộ, như có toan tính, tựa như Vô Tâm, chuyện nam nữ khó khăn nhất minh

Vạn phần bại hoại, có tặc tâm, không có tặc đảm, Chúng Hương quốc dặm tìm xài Nghiên…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment