Bụi Hoa Chí Tôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hoa Tùng Chí Tôn
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花丛至尊

Tác giả: Dương Nguyệt (阳月)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bị diệt thế lực lượng chỗ ký sinh, thân phụ lực lượng cường đại hắn có thể được cái gì?

Quyền lực?

Tài phú?

Hay là… Có được vô hạn lực lượng, có được đặc dị huyết thống, có được vô cùng tâm lực, đem vi hắn soạn nhạc mới đích truyền kỳ!

“Ta nhất định phải đem thế giới nắm trong tay!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment