Cả Vùng Đất Phong Vân Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đại Địa Phong Vân Truyện
Đại Địa Phong Lưu
Đại Địa Phong Vân Truyền Kỳ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 大地风云传

Tác giả: Thủy Lâm Phong (水临枫)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Tà Thần

Ebook: 

Nội dungMỹ nữ, cương thi, linh long, đao kiếm chinh phạt; một vị rất bình thường tiểu tử, theo nhận mệnh đến liều mạng; hết thảy đều như vậy bất đắc dĩ, hết thảy đều như vậy tất nhiên.

Mật; mỹ nữ đùi như ngọc, đao kiếm tiếu ngạo trời xanh; một cái đẳng cấp nghiêm ngặt đại đế quốc; chia làm tứ đẳng mười hai cấp chủng quần; pháp luật nghiêm khắc đế quốc.

Đi làm công, vậy mà đào ra diễm thi; Nhạn Đãng ven hồ, lá sen mở ra, mỹ nhân như nước, thanh vi hóa rồng; tận nhiều đặc sắc, thỉnh xem đại địa phong vân truyện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment