Cả Vườn Xuân Sắc Người Không Quy

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mãn Viên Xuân Sắc Nhân Bất Quy
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 满园春色人不归

Tác giả: Mộng Quân (梦君)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cả vườn xuân sắc người không quy, tỉnh trí nhớ chỗ trống nữ nhân, hết thảy tình báo biểu hiện, nàng là một kẻ có tiền mười ba tuổi chưa lập gia đình mụ mụ. Nói đúng ra, nàng là một cái có hôn ước tại thân nam nhân chỗ bao dưỡng thất ý tiểu tình phụ. Đáng sợ hơn chính là, nàng tựa hồ còn đối với mình gia ca ca có không thể cho ai biết dị dạng cảm tình, hết lần này tới lần khác người ta ca ca không thèm điểu nghía đến nàng, còn đối với cái khác tiểu muội che chở có gia.

Hắc, tình huống phức tạp ah, Nhưng tiếc mất trí nhớ sau đích nàng xưa đâu bằng nay, đánh cho bao phục đi xa tha hương, lại không nghĩ rằng mang cái con ghẻ kí sinh tiểu nữ nhân hội sẽ đưa tới một thân tình khoản nợ, cả vườn xuân sắc ah, kinh hãi, thân thân nhi tử cũng tới gom góp một cước.

Chú thích: Này văn siêu cấp đại lôi, luân lý cấm kị, liên quan đến huynh muội huyết thống, Nhưng có thể còn có thể xen kẽ hạ mẫu tử, mọi người điểm ấn vào trước nhiều hơn châm chước nha.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cả Vườn Xuân Sắc Người Không Quy
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment