Các Nàng Thuyết Ta Là Kiếm Hiệp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả:  
Text:  
Convert:  

Ebook: Duyệt Lam Thiên

Nội dung: Đây là nhất thiên chuyển kiếp văn. một cá có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật, đồng thời còn thân kiêm thiếu nữ chi hữu xấu xa…

Khụ, anh dũng thiếu niên, chuyển kiếp đến 《Kính Hoa Duyên》 thế giới.

Cái gì, chưa có xem qua 《Kính Hoa Duyên》 không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết đây là một có kiếm hiệp thế giới! ― sách lý có 100 vị tranh nghiên đấu diễm xinh đẹp mỹ mi! như vậy là được rồi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment