Cẩm Y Hành Trú

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C097)
Tên tiếng trung: 锦衣行昼

Tác giả: Hổ Sơn Hành (虎山行)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Cuối thời nhà Nguyên khói lửa, là ca thi triển thân thủ sân khấu. Đoạt Nam Kinh, hạ Bà Dương, trục Mông Cổ, ca không chỗ có thể tại, rồi lại không chỗ nào không có.

Thường Ngộ Xuân, Lý Văn Trung, đủ mãnh liệt a, đó là ca tiểu đệ, Thẩm Vạn Ba, Lưu Bá Ôn, đủ ngưu a, đó là ca từng đã dùng qua ID clone.

Dương Hiến, Hồ Duy Dung, ngươi choáng nha nếu lại giày vò, ca sẽ đem các ngươi băm thành sủi cảo nhân bánh, Mẫn Mẫn, Ánh Liên, ca mệt mỏi, cho ca chùy chùy vai, xoa xoa lưng, thuận tiện cho ca ấm cái giường.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment