Cảnh Xuân Xán Lạn Trư Bát Giới Chi Phùng Xuân Phong Lưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C081)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Huỳnh Trần

Nội dung: Hiện đại sinh viên đại học chuyển kiếp đến xuân quang rực rỡ, phúc tinh cao chiếu, hân hoan tam bộ Trư Bát Giới bên trong, trở thành Trư Bát Giới cái đó xui xẻo chết sớm chủ nhân — Chu Phùng Xuân bắt đầu hắn liệp diễm đường, mà hắn rất nhanh cũng biết, cái thế giới này không chỉ là Trư Bát Giới thế giới, còn có rất nhiều khác TV trong tiểu thuyết mỹ nữ đang chờ hắn…

Tóm lại, chuyển kiếp sau khi sống lại hắn, sẽ cùng Tiểu Long Nữ, diệu diệu, cẩm mao thử, thiết quét, quạt sắt đẳng Thất Công Chúa, Vương Mẫu Nương Nương, lão Vương Mẫu Nương Nương, Bạch Tố Trinh, Nhiếp Tiểu Thiến, Nam Hải ba Công Chúa, tương tư, Kim Chi Ngọc Diệp, hồng mai Ngạo Tuyết đẳng Nữ Nhi Quốc mỹ nữ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đẳng mỹ nữ phát sinh như thế nào cảm tình chuyện xưa đây?

Nghỉ! Đứng nghiêm! Hướng 《Gặp Gió Xuân Chảy》 làm gương!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment