Cao Quan Nữ Quyến Đích Đào Sắc Oan Gia: Liệp Diễm Cuồng Long

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q3 C152) + VIP (C047)
Tên tiếng trung: 高官女眷的桃色冤家:猎艳狂龙

Tác giả: Văn Phái Phong (文沛峰)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vì sinh tồn, hắn không thể không khiến chính mình cường thế; vì có thể hắc bạch hai nhà thông sát, hắn không thể không hai mặt mà làm người; vì một ngày kia có thể cường thế trở về, hắn dùng kẻ yếu thân phận ẩn núp đô thị; nhưng mà hết thảy hết thảy, lại bởi vì mấy cái nữ nhân đã xảy ra cải biến, lại để cho hắn sớm cùng tà ác thế lực triển khai một hồi kéo theo chiến.

Trong lúc, hắn đặc biệt mị lực cải biến mấy cái nữ nhân nhân sinh.

Cuối cùng, hắn bị đánh thượng thành công nhãn hiệu, tiền tài, địa vị, thanh danh hết thảy có được về sau, ưa thích nữ nhân của hắn ngày càng nhiều, nhiều đến hắn không cách nào lựa chọn, làm sao bây giờ? Chiếu đơn toàn bộ thu? Hay là chỉ cần tốt nhất cái kia một cái?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Cao Quan Nữ Quyến Đích Đào Sắc Oan Gia: Liệp Diễm Cuồng Long
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment