Cấp Bậc Bí Kíp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

“Phân loại độ nặng nhẹ của Bí Kíp”

Nhân Cấp

(Ko có sắc, chỉ có yy)

Nhân Cấp S

(Cảnh sắc ít)

Địa Cấp

– Tỷ Muội Hoa
Sư Luyến
Lục Mão
– Ma Công

Địa Cấp S

– Tam Đại Đồng Đường
– Mẫu Nữ Hoa
Bách Hợp
– 
Khổ Tu
– Cuồng Pháp

– Song Phi
Loạn Chiến

Thiên Cấp

– Huyết Tế
– Hoàn Đồng
– Dược Vật
– Mỹ Nữ Khuyển
– Bò Sữa
– Ngự Thú
– 
Ngự Quái
– 
Ngự Lão
– Ngự Thú Nhân
– Ngự Máy

Thiên Cấp S

Gian Thi
– Thôn Phệ
– Thịt Súc

Cấp Bậc Bí Kíp
Xếp hạng: 8/10 (5 đạo hữu đánh giá)

Add Comment