Cặp Môi Đỏ Mọng Hấp Dẫn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hồng Thần Đích Dụ Hoặc
Môi Đỏ Mọng Đích Cám Dỗ

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C004)
Tên tiếng trung: 红唇的诱惑

Tác giả: Thỏ Tử Bất Cật Tố (Thỏ Không Ăn Làm) (兔子不吃素)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: 8 năm trước kia, dễ dàng lam tốt nghiệp trung học bắt được trọng điểm đại học thư thông báo, đang lúc nàng cao hứng muốn cùng đệ đệ chia xẻ lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra, từ nay về sau, dễ dàng lam hai tỷ đệ sinh hoạt phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, thanh xuân y nguyên tâm đã lão, ai có thể cứu vớt nàng chỉ có chính mình.

Tác phẩm nhãn hiệu không hạn hắc ám thoải mái văn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment