Bạch Ngọc Đạo

Tình trạng: Nguyên Bản (C159) + Nối Tiếp Thiên (C160 – C164) + Nối Tiếp Thiên (C160 – 185)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Mạch Thượng Hôn Nha | Mạch Thượng Bất Tỉnh Nha | 陌上昏鸦 | dwj1982101

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :