Giang Sơn Vân La

Tình trạng: Bản Cũ (C001) + Nguyên Bản (Q09 C007) + Cải Biên (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên | Chín Thúc Lâm Cười Trời | 九叔林笑天 #Nhật Phách Thiên Hạ | Ngày Phách Thiên Hạ | 日霸天下

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Giang Hồ Nghiệt Duyên

Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C015) + Tiền Truyện (C006) + Phiên Ngoại (C005) + Ngụy Tục (C003)+ Đồng Nhân Thiên (C003)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bát Vân | Tám Vân | 八云 #Hồng Thằng Tử Đái | Dây Đỏ Tím Mang | 红绳紫带

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :