Tà Ác Nhật Mạn Lữ

Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C270)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Đọa Lạc Vương Tử | Rơi Xuống Vương Tử | 堕落王子

Đồng Nhân - Cải Biên : Bleach | Tử ThầnĐấu Phá Thương KhungHải Tặc Vương | Vua Hải Tặc | One PieceHight School DXD

Tags :