Conan Tán Gái Lục

Tình trạng: Nguyên Bản (C275)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Ta Ái Mộ Cho Thục | Ngã Ái Mộ Dung Thục | Ta Yêu Mộ Dung Thục | 我爱慕容淑 | 82273532

Đồng Nhân - Cải Biên : Thám Tử Lừng Danh Conan

Tags :

Anime Cô Gái Xinh Đẹp Mạo Hiểm Ký

Tình trạng: Nguyên Bản (C072)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Ngã Tịnh Bất Sắc | Ta Cũng Không Sắc | 我并不色 | Liêm Phóng Sử | Liêm Phóng Khiến Cho | 廉访使

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :