Chủ Thần Hèn Mọn Bỉ Ổi Người Thừa Kế

Tình trạng: Nguyên Bản (Q14 C028)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bán Chích Thanh Oa | Nửa Cái Ếch Xanh | 半只青蛙

Đồng Nhân - Cải Biên : #Băng Phong Ma Luyến #GANTZ #Highschool Of The Dead | Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục #School Days

Tags :

Trò Chơi Luân Hồi

Tình trạng: Nguyên Bản (C195)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Tiếu Diện Tà Thần

Đồng Nhân - Cải Biên : #Đại Chúa Tể #Đấu Phá Thương Khung #Hoành Tảo Hoang Vũ #Thần Khống Thiên Hạ #Toàn Chức Pháp Sư

Tags :

Vô Hạn Dâm Dục

Tình trạng: Nguyên Bản (C197) + Ngoại Thiên (C005)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Kháng Đặc – 夯特 – Hunter4016

Đồng Nhân - Cải Biên : #Hải Tặc Vương | Vua Hải Tặc | One Piece

Tags :