Mạnh Nhất Hậu Cung Truyền Thuyết

Tình trạng: Nguyên Bản (C053) + Ngoại Thiên (C025)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cúi Đầu Nhìn Trời | Đê Đầu Vọng Thiên | 低头望天

Đồng Nhân - Cải Biên : Tây Du KýThần Điêu - Xạ ĐiêuThiên Long Bát Bộ

Tags :