Vô Hạn Dâm Dục

Tình trạng: Nguyên Bản (C197) + Ngoại Thiên (C005)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Kháng Đặc – 夯特 – Hunter4016

Đồng Nhân - Cải Biên : Hải Tặc Vương | Vua Hải Tặc | One Piece

Tags :

Thôi Miên Hộ Phù

Tình trạng: Vũ Hiệp Thiên (C010) + Vũ Cực Thiên (C010) + Quyền Tài Thiên (C005) + Mạt Thế Thiên (C016) + Thế Giới Thiên (C013) + Nguyên Bản (C075)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Tái Thuyết Lỗ Liễu Nhĩ | Lại Nói Vén Liễu Ngươi | 再说撸了你

Đồng Nhân - Cải Biên : Warcraft | Dota

Tags :